Digitalt bibliotekssystem

 

Bibib.dk er en online-platform til udlån af bøger eller andet i en materialesamling. Bibib bruges primært til skolebiblioteker. Men det henvender sig også til andre virksomheder og institutioner med behov for en praktisk registrering og/eller udlån af et større antal materialer.

Mange skoler har deres bøger stående i et bogdepot, uden at skolen har en egentlig bibliotekar. Lærerne henter derfor selv deres materialer og deler ud i klasserne. Når bøgerne skal lånes ud, er det svært at holde et godt overblik over, hvilke elever der har dem.

Det kan også være svært at sikre sig, at eleverne passer godt på deres materialer. Bøgerne slides hurtigt.

Det viser sig, at eleverne passer bedre på deres materiale, når de holdes ansvarlig for dets stand.

Det sparer mange penge i det lange løb.

 

Med Bibib.dk's online udlånssystem kan jeres skole nemt få et overblik over:

  • Hvem der har lånt en bestemt bog
  • Hvem der har lånt den ud
  • Hvad stand bogen var i, da den blev udlånt
  • Hvor mange bøger af en bestemt type, I har i depotet

 

Bibib.dk's bibliotekssystem er let at benytte og virker både på mobil, tablet og almindelige computere.

I vores system bliver bibliotekarens rolle decentraliseret, således at alle lærere kan udlåne bøger til klasserne.

Samtidigt er det muligt at holde godt styr på det hele.

Lånerkort?

Alle eleverne er registreret som lånere og kan slås op under deres navn eller klassen, de går i, så de behøver ikke noget lånerkort.

Bibliotekaren?

Alle ansatte på skolen kan fungere som bibliotekar og har hvert sit login. Et udlån bliver registreret med både tidsstempel, låner og udlåner.

Overblik?

På kontoret kan man udskrive lister over bøger, der ikke er kommet hjem endnu, så det er let at få kontaktet feks. afgående elever inden de forsvinder helt af syne.