Bibliotekssystemets funktioner

I Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre 2022 står det bla. beskrevet, hvordan skolernes pædagogiske læringscenter skal:

Skabe overblik over og vejlede i valget og brugen af tilgængelige undervisningsmaterialer

samt

... vejlede om kulturtilbud, litteratur og læsning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning.

Vi mener, at et program som Bibib.dk er en nærmest uundværlig hjælp til den daglige drift af skolens pædagogiske læringscenter. Ved at have digital adgang til lister over alle skolens materialer bliver det nemmere for alle ansatte at få en idé om, hvilke undervisningsmaterialer skolen rent faktisk råder over. Det er også en stor hjælp, når eleverne skal vejledes i valg af bøger såvel til faglig brug som til frilæsning.

Her kan du læse mere om, hvordan Bibib.dk kan hjælpe jer med udnytte ressourcerne i jeres bogbeholdning optimalt - og gøre administrationen af undervisningsmidlerne let som en leg!

Opmærkning
Udlån og aflevering
Print udlånslister
Decentralt skolebibliotek
Alle ansatte har direkte adgang
Tilføj nye bøger
Opret nye lånere
Skab overblik
Hold øje med bøgernes stand
Kvikaflevering

 

Opmærkning af skolens materialer

I forbindelse med registreringen af jeres materialer i jeres Bibib-database udstyres alt materiale med et klistermærke med stregkode og jeres skoles logo. På den måde kan bøgerne let administreres i forbindelse med udlån og hjemtagning. Desuden er det nemt at genkende skolens bøger, hvis de skulle blive væk udenfor skolens område.

 

Udlån og aflevering

Udlån og hjemtagnig af materialer foretages med et par klik. Du skal blot bruge elevens navn og det nummer, du finder på klistermærket i bogen. Desuden kan udlån foregå hvor som helst på skolen.

 

Print udlånslister

Du kan printe PDF-lister med oversigt over udlån. Det kan foregå på enten elev-niveau eller klasse-niveau. På klasse-niveau kan du vælge at udskrive en samlet liste (papirbesparende) eller udskrive én elev pr. side hvilket f.eks. kan bruges til uddeling i klassen. Det er især en stor hjælp i forbindelse med hjemtagning af materialer i slutningen af skoleåret.

 

 

Decentralt skolebibliotek

Det kan være praktisk at udlån af bøger ikke behøver at foregå i bestemte lokaler på skolen. Vores online bibliotekssystem giver mulighed for f.eks. at lade beholdninger af materiale have base forskellige steder på skolen. Det kunne være biologibøger som får lov at blive i biologilokalet og ikke behøver at fragtes til og fra PLC eller et bogdepot i forbindelse med udlån og hjemtagning. Bibib holder styr på bøgerne uanset hvor de befinder sig.

 

Alle ansatte har direkte adgang til hele skolens materiale-beholdning online

Alle ansatte, der er registreret som brugere, kan stå for udlån og hjemtagning af skolens materialer. Og det kan ske via både mobiltelefon, tablet eller computer. Der kan søges på titel og ISBN etc.

 

Tilføj nemt nye bøger til databasen

Når I køber nye bøger, er det let for skolens biblioteksadministrator at tilføje dem til jeres digitale udlånsplatform. Indtaster man ISBN, hentes stamoplysningerne for bøgerne automatisk, og de er hurtigt klar til udlån.

 

Opret hurtigt nye lånere

Biblioteksadministratoren kan nemt tilføje elever, lærere og øvrige ansatte til jeres Bibib-side som lånere i systemet. Jeres digitaliserede skolebibliotek kræver ikke lånerkort.

 

Et bibliotekssystem skaber overblik over undervisningsmaterialerne

Digital registrering af undervisningsmidlerne i skolebiblioteket gør det nemt for skolens ansatte at få et overblik over blandt andet:

  • Hvilke bøger der er hhv. udlånt og 'hjemme'
  • Hvilke bøger der er ved at være slidt op
  • Hvilke bøger eleverne mangler at aflevere
  • Præcis hvor mange bøger der er fx. i et klassesæt
  • Hvilke bøger hver enkelt låner ligger inde med
  • Hvem der har udlånt en bestemt bog

 

Hold øje med bøgernes stand - og spar ressourcer!

Bibib har den feature, at bøgernes stand løbende registreres. Erfaringen viser, at elever, der holdes ansvarlige for de materialer, de låner, passer bedre på dem. Færre bøger forsvinder ud i den blå luft, og de returneres i bedre stand end ved 'anonyme' udlån. Der er naturligvis ressourcemæssige fordele ved at undgå, at skolebøgerne slides hurtigt op. Det er godt for skolens økonomi - og for vores klima.

Sidst men ikke mindst er det nemt at få et overblik over, hvornår det er på tide med udskiftning.

Kvikaflevering

Skolen kan vælge, at visse materialer ikke kræver samme opmærksomhed vedrørende registrering af stand. Det er tidsbesparende, og på den måde kan store mængder bøger hjemtages meget hurtigt - f.eks. i forbindelse med årsafslutning.

 

Har du spørgsmål til brugen af systemet, kan du kigge på vores FAQ her