Historien bag Bibib bibliotekssystem

Idéen til Bibib startede allerede tilbage i 2010, da Nicholas Haamann arbejdede som lærer og It-ansvarlig i en grundskole. Skolen havde sine undervisningsmaterialer i forskellige bogdepoter uden et egentligt fysisk skolebibliotek. Det var besværligt at holde styr på undervisningsmaterialerne, da der ikke var et udlånssystem med en central database til registrering af udlån og aflevering. Det hele foregik ved hjælp af en kombination af håndskrevne lister og tilfældige Excel-ark. Der blev brugt uhensigtsmæssigt mange arbjedstimer på ren administration og logistik omkring undervisningsmaterialerne. Nicholas savnede et velfungerende bibliotekssystem, så elever og ansatte fik nemmere adgang til skolens tilgængelige ressourcer, og lærerne kunne bruge deres tid mere meningsfyldt.

Desuden havde han en ambition om kunne nedbringe slitagen på de udlånte materialer. Det er jo herligt når ungerne slider deres skolebøger op. Men helst over lang tid ved at de bliver læst igen og igen - og ikke fordi de bliver brugt som bordtennisbat eller tallerken eller ... Med de mål for øje blev Bibib.dk skabt. Det har nu kørt på den oprindelige skole uden problemer i 12 år, og er over årene blevet justeret og optimeret. Læs mere om, hvordan det fungerer her.

Nu bliver vores bibliotekssystem udbudt til skoler i hele landet. Er du interesseret i at høre, hvordan Bibib kan hjælpe netop jeres skole ved at administrere udlån i pædagogisk læringscenter? Så kontakt os for en uforpligtende snak eller et tilbud.